2008. október 7., kedd

Magyar mise - Szövegkönyv


INTROITUS - Bevezetés

Egyedül vagyok, állj mellém,
egyedül vagyok, állj mellém,
egyedül vagyok, állj mellém, légy velem!
Nem mondja senki, hogy mit kellene tennem,
Nem tudja senki, hogy miben kéne hinnem,
Nem kérdi senki, hogy a messzeségben mit látok,
Nem hallja senki, ha segítségért kiáltok.
Nem figyel rám senki, ha elmondom a vágyaim,
Nem segít senki, hogy megoldjam a gondjaim,
Nem mondja meg anyám, hogy hol keressem apámat,
És nem tanít meg apám, hogy szeressem a hazámat.
Kérem én, kérem én, hogy rám is figyeljetek,
Kérem én, kérem vissza, a hitemet!
Jöjj, és légy velem, segíts nekem!
Jöjj, és légy velem, segíts nekem!

Egyedül vagyok, állj mellém,
Egyedül vagyok, állj mellém,
Egyedül vagyok, állj mellém, légy velem!
Jöjj, és légy velem, segíts nekem!
Jöjj, és légy velem, segíts nekem!
Nem tudja senki, hogy miben kéne hinnem!
Kérem én, kérem én, hogy rám is figyeljetek!

KYRIE - Uram, irgalmazz

Ez nem elég, várni, könyörögni, nem elég,
Sírni, panaszkodni nem elég,
Bízni, reménykedni nem elég,
Hiába tanulás, tudás, törekvés,
Hiába szenvedés szerelem szövetség,
Hiába kívánság, kutatás, küszködés,
Hiába minden, ez nem elég, nem elég, nem elég!
Magasba törsz, de a mélybe zuhansz,
A fényt keresed, de a sötétség vár.
Halálod küszöbén is eléd állok,
S követelem nem elég, nem elég, nem elég!

Kyrie eleison,
Kyrie eleison
Kyrie eleison

Víz partján, az ég alatt, fű mellett a földön,
Hozzád fordulok Istenem,
Ó jaj, nincs kegyelem, ó jaj, nincs kegyelem!
Csillagtalan éjszakán, elhagytak az álmok,
Fényes nappal se látom,
melyik úton járok, melyik úton járok?
Elfeledtem szeretni, engem se szeret senki,
Gyönge vagyok, védtelen,
Ó jaj nincs kegyelem, ó jaj nincs kegyelem!

Kyrie eleison,
Kyrie eleison
Kyrie eleison

Reám bízott örökségem, apró pénzzé váltom,
Minden kincset felégetek
Ezen a világon, Ó……
Olcsón szerzett kábulattal mérgezem a testem,
Hazugságért, kényelemért,
Eladom a lelkem, ó jaj nincs kegyelem!
Önpusztítás szelleme megtanított félni,
Uram irgalmazz nekem,
Nem tudok így élni, így nem tudok élni!

Kyrie eleison
Kyrie eleison
Kyrie eleison

GLÓRIA - Dicsőség a magasságban Istennek

Egy magányosan átvirrasztott éjszaka után,
Magam mögött hagytam mindent egy új nap hajnalán,
Nem néztem én, hogy merre visz az út,
De éreztem, hogy a végtelenbe fut.
Akkor utolért egy ismeretlen, furcsa hangulat,
Addig sosem volt az életemben ilyen tiszta pillanat.
A város szélén lassan felkelt a nap,
S bennem megszólalt egy gondolat:
Dicsőség a magasságban Istennek!
Glória, glória!
És a földön békesség a jóakaratú embereknek!
Glória, glória!
Akkor rádöbbentem szorongásom káprázat csupán,
És rájöttem, a szabadság még most is vár reám,
S ha sorsom álmából felébredek,
Megújíthatnám az életemet.
De míg a tényektől nem látom a valóságot,
Addig sosem fogom meglelni az igazságot,
Nem értem miért csapom be önmagam,
Nem értem miért vagyok céltalan!?

Dicsőség a magasságban Istennek!
Glória, glória!
És a földön békesség a jóakaratú embereknek!
Glória, glória!
Békét hozó fényesség
Glória, glória!
Végtelen Mindenség!
Glória, glória!
Álom és a valóság!
Glória, glória
Lélek és az igazság!
Glória, glória!
Kezdet és a vég, történés nélküli igazi lét!
Meglátni, és csodálni a fényt nem elég,
Hogy tiéd legyen az áldozatot kér!
Úgy legyen!

CREDO - Hiszek az egy Istenben

Türelmesem meghallgattam és a szavakat,
Elmondtátok miben higgyek, és mit tagadjak.
Magamban már rendezgetem én az elveket,
De útra valóm csak az lehet, miben én hiszek!
Nem hiszem, hogy céltalanul születtünk a világra,
De hiszem, hogy az embernek van méltósága!
Nem hiszem, hogy hazátlanul élhetünk a világban,
Hiszek a szabadságra született hazánkban!
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!
Légy hű hitedhez, rendületlenül,
A tisztaság ragyogjon a szívedben belül,
Vezéreljen téged az igaz szeret,
Annak higgy, ki szeretettel nyújt feléd kezet!
Érintsd meg a lelkem!
Érintsd meg a lelkem!
Nem hiszem, hogy gondolatunk nem lehet szabad,
De Úgy hiszem, ha mély a sár, a lábunk leragad.
Nem hiszem, hogy erőszakkal rendet teremthetsz,
De hiszem, hogy a lelked mélyén békét kereshetsz.

Nem hiszem, hogy a tudásnál jobb a számítás,
De hiszem, hogy az igazság több, mint ámítás,
Nem hiszem, hogy kétség nélkül mindent el kell hinnem,
De hiszem, hogy a hitemet magammal kell vinnem!
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja
Légy hű hitedhez, rendületlenül,
A tisztaság ragyogjon a szívedben belül,
Vezéreljen Téged az igaz szeretet,
Annak higgy, ki szeretettel nyújt feléd kezet!
Érintsd meg a lelkem!
Érintsd meg a lelkem!
Érintsd meg a lelkem!
Érintsd meg a lelkem!

ÁLDOZAT, ÉRINTSD MEG A LELKEM

Földből a magba, magból a szárba,
Szárból a virágba, virágból kalászba,
Kalászból kenyérbe, kenyérből testembe,
Testemből lelkembe, lelkemből lelkedbe….
Idehozom, odaadom,
Idehozom, odaadom….
Fény, tűz lángol, parázson táncol
Fény, tűz lángol, parázson táncol…..
Föld fölött Nap kél, Nap után Hold kél,
Földről az Égbe, Mennyből a Földre….

Segíts, hogy felkapjon a szél,
Segíts, hogy elérjen a fény.
Fogadd el hát áldozatom,
Mi Földhöz köt, mindenem tűzbe dobom!
Segíts, és adj erőt nekem,
Segíts, hogy bennem rend legyen,
Fogadd el hát áldozatom,
mi Földhöz köt, mindenem tűzbe dobom!

Mind amit adtál, még nem elég!!


Segíts, hogy értsem életem,
Segíts és adj hitet nekem!
Fogadd el hát áldozatom,
Mi Földhöz köt mindenem tűzbe dobom!
Segíts, ó hagy legyek szabad,
Évezredes az áldozat,
Hallom az ősök énekét,
Tűzzé vált szellemük bennem ég!

Idehozom, odaadom…..

Mind amit adtál még nem elég!!

Itt van az életem, eléd hozom,
Testem és vérem feláldozom!
Új szövetségre a lelked talál,
Áldozatod megváltás, nem halál.
Indulj el, Adj erőt
Lépj felém Most segíts
Meg ne állj, Most vezess

Hív a fény Nyújtsd kezed
Indulj el. El ne hagyj
Lépj felém Megyek
Meg ne állj Megyek
Gyere Megyek
Gyere….

Látjátok feleim szümtükkel mik vogymuk
Isa pur es homu vogymuk….

Érintsd meg a lelkem
Érintsd meg a lelkem
Érintsd meg a lelkem
Érintsd meg a lelkem

SANCTUS – Szent vagy

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
Mindenség Ura, Istene,
Dicsőséged betölti
A Mennyet és a Földet.
Hozsanna a Magasságban,
Áldott aki jön a az Úr nevében!

Szerelmem szeméből Te nézel rám,
Te vagy a találkozás.
Gyermekem léptében Te jössz felém,
Te vagy a megújulás!
Ez az a Fény, mi bennetek él!

Te vagy a tavaszi virágzás,
Örökös feltámadás.
Lelket békítő megnyugvás,
Megváltó biztatás.
Ez az a Fény, mi bennetek él!

Szent vagy, szent vagy szent vagy,
Mindenség Ura Istene!
Dicsőséged betölti
A Mennyet és a Földet.
Hozsanna a magasságban,
Áldott aki jön az Úr nevében!

A bánat, a magány a félelem,
Hidd el múlandó.
Az öröm és a szeretet
Örökké való!

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
Mindenség Ura, Istene,
Dicsőséged betölti
A Mennyet és a Földet.
Hozsanna a Magasságban, Áldott, aki jön az Úr nevében!

AJÁNLÁS

Bizony mondom néktek, és csak zenész vagyok,
Harmóniák között álmodozom.
Eldalolom a gondolatom,
De hogy merre tart a világ, azt nem tudom.
Ha én itt a Földön hamis vagyok,
Elfordulnak tőlem az angyalok.
Testvéreim, vigyázzatok,
Ne hagyjon el soha a csillagotok.
Ahogy a Mindenségben ott lakik az egység,
Úgy keresem és magamban a békét,
A Szeretetben megtartanám fényét…
S ha majd lépteink nyomát a hó lepi el,
Maradjon a szívetekben számunkra hely.
Menjetek hát békével,
S amit mondtunk néktek, azt fogadjátok el.

ELBOCSÁTÁS

A Mindenségben ott lakik az Egység
Keressétek egymásban a békét
Szeretetben őrizzétek fényét
Most és Mindörökké
A Mindenségben ott lakik az Egység
Keressétek egymásban a békét,
Szívetekben őrizzétek fényét
Most és Mindörökké
Most és Mindörökké
Most és Mindörökké
Most és Mindörökké


Nincsenek megjegyzések: