2008. október 7., kedd

A Biblia: csak remek műalkotás vagy annál több?


Manapság, amikor az információáradat egyre zsúfoltabbá teszi életünket, annál jobban kell szelektálnunk, hogy csak a legszükségesebbre fordítsuk figyelmünket. Az Istenkereső embernek különösen is fontos, hogy miközben a földi javakkal „sáfárkodik”, lelke üdvösségéről is gondoskodjon. Az Anyaszentegyház ebben szeretne segítséget nyújtani azzal a kezdeményezéssel, amellyel 2008-at a Szentírás évének hirdette meg.

Miközben sokszor felbecsülhetetlen áldozatot hozunk kulturális értékeink megőrzésén, lelkünk sebeinek gyógyulására alig, vagy egyáltalán nem fordítunk figyelmet. Pedig sokkal hatékonyabban és tisztább rálátással tudnánk a ránk hagyományozott értékekről is gondoskodni, ha a belső világunk egyensúlyát mindig kellő időben tudnánk helyreállítani. Ebben még azoknak is segítséget nyújt a Szentírás, akik Istent többnyire kritikusan és szkeptikusan keresik.

Mi is a Szentírás valójában? Hogyan tekintsünk rá? Sokaknak csak egy terjedelmesebb műalkotás, amiből ők is rendelkeznek egy példánnyal, mivel az általános alapműveltséghez hozzátartozik, hogy ezt is ismerjék. Van, aki megelégszik azzal az ismerettel, amit másoktól „csipegetve” szerzett meg a könyv tartalmáról, ami számára elegendő alapot nyújt ahhoz, hogy véleményt alkosson róla: határozott véleményt. Van, aki örökség folytán jutott annak a Bibliának a birtokába, amelyből valamelyik felmenőjét tanították gyermekkorában. De vannak olyanok is, akik nap mint nap, vagy legalábbis rendszeresen olvasnak a Szentírásból egy-egy részt, amiből megmagyarázhatatlan békére és nyugalomra lelnek.

Ha elmerjük fogadni azt az állítást, hogy Isten szólt az emberhez, érdemes megadnunk magunknak is az esélyt, hogy az Ő tervét velünk is megismertesse még itt, a földi életünkben. Ezért lett sokak számára remek műalkotás az, amit leírtak, és ezért tanították gyermekeiket is belőle azok, akik azt megértették.

Készüljünk mi is az Új Évre, a Szentírás évére azzal, hogy legalább leporoljuk a Bibliánkat, vagy beszerzünk egyet magunknak. S ha egy-egy kérdésre valós választ szeretnénk kapni, ismerjük meg azok életét, akik hozzánk hasonlóan, ők is fürkészték és megismerték Isten tervét a maguk életében.

1 megjegyzés:

Péter bácsi írta...

Aki a szentírásra hagyatkozik, az bölcsen él, mert az élet alapjait tartalmazza! Akinek a szívében szeretet van, az meg is érti!