2009. április 28., kedd

Székely viccek

Becsönget egy házaló egy szegény székelyhez.
- Nagyon szép utazóbőröndöket tudok ajánlani...
- Minek az nekem?
- Hát ha például vonaton utazik uraságod, ebbe rakhatja a ruháit!
- És akkor üljek ott pucéron a pályaudvaron?!Az öreg székely részegen megy haza és beleesik a kútba. Kirohan hozzá az egész
család, leengedik a kötelet és elkezdik felhúzni. Mikor kibukkan a feje a
kútból, elkezd rettentően nevetni.
Mondja neki az asszony:
- Ember, mit röhögsz, hisz épp hogy csak megmentettük az életed!
- Azon röhögök, hogyha elengedném a kötelet hogy seggre esnétek!A rendőr megállítja a székely bácsit.
- Hé bátyám, mit visz azon a szekéren?
A székely odahajol a rendőr füléhez, és belesúgja:
- Szénát.
- És miért sugdolózik?
- Hogy a lovak ne kérjenek!Székely fiú hazaérkezik Budapestről, visz az apjának egy dobozos sört. Apja
elveszi a sört, előkapja a bicskáját, és kezdi bontani a dobozt, mire a fiú
rászól:
- De idősapám! Itt ez a kallantyú. Arra való, hogy az ember meghúzza, és ki van
nyitva a doboz.
- Na, igen! Annak, akinek nincsen bicskája!A székely este kimegy az udvarba.
Egy kis idő múltán belép az ajtón, a nadrágszára vizes.
Mire az asszony:
- Esik?
- Nem, fúj...- Mondja Bácsi, miért ilyen soványak ezek a tehenek ezen a dús fűvű legelőn? --
kérdezi az állatokat legeltető székelytől az arra járó turista.
- Hát bizony fiam, komoly oka van annak -- feleli az öreg.
- ???
- Amióta eladtam mellőlük a bikát, csak nefelejcset esznek.Két székely beszélget:
- Hé szomszéd, miért van annak a disznónak három lába?
- Mit gondol kend, majd levágom az egészet egy bableves miatt!Az öreg székely lefekvést követően minden este imádkozott elalvás előtt. Éppen a
Miatyánkot kezdte el, mikor a felesége, aki unta a mindennapi ájtatoskodást
mivel az öreg ilyenkor nem vele foglalkozott, így szólt:
- Apjok, miért nem foglalsz engemet is az imáidba?
- Hát már hogyne foglalnálak drágám? Éppen az előbb imádkoztam, hogy "szabadíts
meg a gonosztól"!Találkozik a székely meg a szász. A szász elkezd dicsekedni:
- Totod, foltam kint a nagyunkelnél, Németorszaghban, elvitte engemet fadaszni
Afrikaba. Hát amint mentünk, egyszer csak jött a..., na, wie sagt mahl, ..der
Löwe, ja igen, a medve. Előkaptam a puskámat, és mire mondtad, der Löwe, már meg
is volt lőve.
Azt mondja a székely:
- A múltkor kint voltam az erdőn, málnát szedni. Nem volt nálam más, csak a
kicsi fejszém. Hát ahogy ott szedem a málnát, egyszer csak jön a medve nagy
morogva. Előkaptam a kicsi fejszét, és mire mondtad volna, hogy der Medve, már
meg is volt dermedve!!!A székely atyafi szeret a pohár fenekére nézni, és egyre gyakrabban. Az asszonya
ezt nem nézi jó szemmel, mert ha a férje túl sokat iszik, akkor durva, nem
beszámítható. Egyik nap jönnek a tehenek a csordából haza, és szokásuk szerint
egyenesen a vizes vályúnak esnek. Amikor befejezik az ivást, mondja az asszony a
férjének:
- Látod-e te ember, ez csak egy marha, és mégis tudja mi az elég!
Erre az atyafi:
- Vízből én es tudnám!A négernek, a székelynek és a románnak egyszerre születik gyereke. Mindhárman
várnak a szülőszoba ajtaja előtt, hogy végre megláthassák a gyereküket.
Egyszercsak kilép a szobából a nővérke:
- Uraim, gratulálok, mindhármuk gyereke egészséges. Csak egy baj van,
összekevertük őket. Kérem fáradjanak be, és válasszák ki a sajátjukat.
Erre a székely egyből berohan, és felkapja a néger gyerekét. Mire az:
- Székely! Nem látod, hogy az az én gyerekem? Teljesen olyan mint én, a bőre
színén is látszik.
Mire a székely:
- Lehet hogy a tied, de amíg ki nem derül melyik a románé, addig ez nálam
marad!!!Két székely beszélget:
- Te, Áront mégsem holnap temetik, hanem pénteken.
- Miért, jobban van?Jánosbácsi jó ideje kedvenc kocsmájában iszogat. Érzi a végén, nem tud felállni,
akárhogy próbálja. Gondolja ,egy kis friss levegő nem árt és kikúszik az ajtóig.
Mikor kimászik, látja, még mindig nem tud felállni. Na, gondolja, talán ha
hazakúszik, akkor majd sikerül. Hazaér, de csak nem tud felállni. Bekászálódik
az ágyba és egyből kidől.
Másnap a felesége rángatja fel, és mondja:
- Má' megint seggrészegre ittad magad a kocsmába'!
- Honnan tudod?
- Szóltak, hogy ott hagytad a tolókocsid!!Két nagyon-nagyon részeg székelybácsi ül egy tó partján.
- Te, jön föl a Hold! - mondja az egyik.
- Méééér. Azt is ittunk?Az öreg székely részegen a kocsmából hazafelé tart a szekéren bóbiskolva. Ezt
meglátja a rendőr, s megállítja a fogatot.
- Bátyám, maga olyan részeg, hogy majd lefordul a kocsiról, szerencsétlen ló meg
csak megy a feje után, még baleset lesz belöle!
Az öreg székely csak mordul rá egyet. A rendör intézkedés gyanánt a következőket
mondja:
- Bátyám, látva a jelenleg állapotát, mit szólna ahhoz, ha most elvenném a
lovát?
A székely meghúzza a vállát, s közli:
- Mit szólhatnék ? Rendőr vejem még úgysem volt!A székely meg a fia az érett gyümölcsöket szedik össze a kertben. A fiú
megkérdezi:
- Mi lesz ebböl a sok gyümölcsböl, édesapám?
- Hát ha anyád meggyógyul lekvár, ha nem, akkor pálinka.

2009. április 27., hétfő

A bújdosó imája
Uram, ki fönt az égben
lakozol a fényességben,
gyújtsd föl szent tüzedet
az emberek szívében.


Az emberek agyára
áraszd el bölcsességed.
Értsék meg valahára
mi végből van az élet.


Arasznyi kis idő csak,
mely ajtódig vezet.
De előre csak a jó visz,
a gonosz vissza vet.


Legyen megint az ember
képedre alkotott!
Utálja meg már egyszer
mit maga alkotott.


Romlandó kincsekért
ne törje magát senki.
Igyekezzék helyettök
jobb kincseket szerezni.


Jó tettek nyugalmát.
Derűt és békességet.
Mit el nem fúj az orkán
s rontó tűz meg nem éget.


Gőgből és gyűlöletből
mindent, mit föltalált:
vedd ki Uram kezéből
a keserű pohárt.


Rémségek éjszakáját
váltsad föl virradatra.
Az emberi világot
szebbre és igazabbra.


Hogy törvények közt az első
a szeretet legyen.
Üljön jóindulat
a kormányszékeken.


Az igazság előtt
hajoljon meg a fegyver
s élhessen szabadon
e földön minden ember.


És legyen egy akol.
És egy legyen a pásztor.
Növelj pásztorbotot
virágzó rózsafából.


S ha mindeneket szépen
elrendeztél ekképpen:
a népek közt, Uram
nekem is van egy népem.


Ha érdemét kegyednek
a szenvedéssel méred,
úgy egynek sincsen annyi
szent jussa, mint e népnek.


Mások bűnéért is
őt verte ostorod.
Sok súlyos nagy keresztet
szó nélkül hordozott.


Legjobb fiait vitte
mindég a Golgotára
s jótettének soha,
csak bűnének volt ára.


Uram, adj békességet
a Kárpátok között!
Sehol még földet annyi
könny s vér nem öntözött.


Sehol még annyi színes
nagy álom nem fakadt
s árvábbak prófétáid
sehol sem voltanak.


Sehol annyi virág
és sehol annyi bánat.
Szeresd jobban, Uram,
az én szegény hazámat!


Bár megtagadta tőlem
a békét s kenyeret:
engem sújtasz, Uram,
amikor őt vered.


Mert népem. Fajtám. Vérem!
Fájdalma bennem ég!
Szánd meg Uram Isten
Attila nemzetét.


Adj békés aratást
sok vérvetés nyomán.
Nyugodjék meg kezed
gondverte otthonán.


S ha áldásod e földön
elért kicsinyt, nagyot:
jussak eszedbe én is,
ki bujdosó vagyok.


A Kárpátok alatt,
ahol apáim éltek,
rendelj ki nekem is
egy csöndes menedéket.


Csak akkora legyen, hogy
elférjek én s a béke.
Nézzen az ablakom
patakra, fára, rétre.


Kenyér mellé naponta
jusson egy szál virág
s láthassam, amint Téged
dicsér egy új világ...


Uram, ki fönt az égben
lakozol fényességben,
hallgasd meg kegyesen,
hallgasd meg könyörgésem.


Wass Albert
(Bajorerdő, 1947)

2009. április 25., szombat

Hitvallás


Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában:
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ez az én vallásom, ez az én életem,
Ezért a keresztet vállaimra veszem,
Ezért magamat is reá feszíttetem.

Szeretném harsogni kétkedő fülébe,
Szeretném égetni reszketők lelkébe,
Lángbetűkkel írni véres magyar égre:

Ez a hit a fegyver, hatalom és élet,
Ezzel porba zúzod minden ellenséged,
Ezzel megválthatod minden szenvedésed.

E jelszót ha írod lobogód selymére,
Ezt ha belevésed kardod pengéjébe,
Halottak országát feltámasztod véle.

Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted,
Munkás, ki ezt vallod, boldog jövőd veted,
Asszony, ki tanítod, áldott lesz a neved.

Férfi, ki ennek élsz, dicsőséget vittél,
Polgár, ki ezzel kelsz, új hazát szereztél,
Magyar - e szent hittel mindent visszanyertél!

Mert a hit az erő! Mert aki hisz, győzött,
Mert az minden halál és kárhozat fölött
Az élet urával szövetséget kötött.

Annak nincs többé rém, mitől megijedjen,
Annak vas a szíve minden vésszel szemben,
Minden pokol ellen, mert véle az Isten!

Annak lába nyomán zöldül a temető,
Virágdíszbe borul asz eltiport mező,
Édes madárdaltól hangos lesz az erdő.

Napsugártól fényes lesz a háza tája,
Mézes a kenyér, boldogság tanyája,
Minden nemzetségén az Isten áldása.

Magyar! Te most árva, elhagyott, veszendő,
Minden nemzetek közt lenn a földön fekvő,
Magyar, legyen hited s tiéd a jövendő.

Magyar, legyen hited, s tiéd az országod,
Minden nemzetek közt az első, az áldott,
Isten amit néked címeredbe vágott.

Szíved is dobogja, szavad is hirdesse,
Ajkad azt rebegje reggel, délben, estve,
Véreddé, hogy váljon az ige, az eszme:

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában:
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!

Szívszorító

Valahányszor megnézem ezt a videót, összeszorul a szívem.

Michael Knopf táncos volt, de egy baleset miatt, többé nem táncolhat...

Idén lenne Máté Péter 62 éves, rá emlékezem ezzel a bejegyzéssel.

2009. április 23., csütörtök

A Fiam!


Vége a napnak. Hazafelé mész a kocsiddal. Bekapcsolod a rádiót. A recsegő adáson keresztül hallasz egy kis faluról, valahol távol Indiában, ahol a falu három lakója váratlanul és nagyon furcsa módon meghalt. Valami olyan influenza okozta a halálukat, amiről még soha senki nem hallott. Igazából nem is influenza, és tulajdonképpen csak három emberről van szó..
Néhány orvos útban van, hogy kivizsgálják a dolgot. Aztán vasárnap a rádióban újabb híreket hallasz. Most már nem csak három emberről van szó, hanem harmincezerről, és most már a tévé is foglalkozik a témával..
Egy olyan különleges járványról van szó, amilyennel még eddig nem találkozott az emberiség. Hétfő reggel, mire felkelsz, már minden újság vezércikke ez a történet. Most már nemcsak India, de Pakisztán, Afganisztán és Irán is megfertőződött, és mielőtt észbe kaphatnál, már mindenhol erről beszélnek. Az elnök tartott valami beszédet, amelyben elmondta, hogy ő is és a kormányban mindenki reménykedik, hogy minden rendbe jön. De mindenki elmélázik egy kicsit a bejelentésen, hogyan tudjuk távol tartani magunktól mindezt?
És ekkor Franciaország elnöke Európát sokkoló bejelentést tesz közzé: lezárják a határaikat. Bármely érintett országból érkező repülőjáratra érvényes a zárlat, vagyis nem szállhatnak le a gépek az ország területén..
A hír hallatán kiver a verejték, és lefekvés előtt kicsit tovább nézed a CNN nemzetközi műsorát. Akkor egy tudósító bejelenti, hogy egy férfi Párizs egyik kórházában haldoklik a rejtélyes influenzától. Tehát megérkezett a vírus Európába is.
Mindössze annyit tudnak róla, hogy amikor kiüt rajtad a betegség, tulajdonképpen már egy hete lappangott benned. Aztán négy napig hihetetlenül rossz állapotba kerülsz, különféle tünetekkel, majd meghalsz.
Anglia lezárja határait, de túl későn.
Kedden reggel az Egyesült Államok elnöke a következő bejelentést teszi: "A nemzet biztonságának érdekében minden repülőjárat Európába és -ból, valamint Ázsiába és -ból törölve."
Négy napon belül az egész ország kimondhatatlan félelembe merül. Az emberek arról beszélnek, hogy mi lesz, ha a mi országunkat is eléri?
Szerda este valaki a parkolóból lélekszakadva ront be a terembe: "Kapcsoljátok be a rádiót, kapcsoljátok be a rádiót!"
Mindenki feszülten figyel a kis hangszóróból jövő bejelentésre: megtörtént a legrosszabb, amire számítani lehetett: két nő New York állam egyik kórházában haldoklik a rejtélyes influenzában. Órákon belül végigsöpör ez a valami az egész országon. Emberek ezrei dolgoznak éjjel-nappal, hogy megtalálják az ellenszert. De semmi nem bizonyul hatásosnak.
Váratlanul érkezik a hír: megfejtették a rejtélyt.. Megtalálták az ellenszert. De az elkészítéséhez egy olyan valakinek a vére kell, aki még teljesen tiszta.
Az egész ország felnőtt lakosságát felszólítják, hogy mindenki menjen el a városi kórházba, hogy a vértípusát ellenőrizhessék. Mindössze ennyit kérnek az emberektől.
Természetesen, amikor pénteken, késő este a kórházhoz értek, már a parkolóban kígyózik a sor. Nővérek és orvosok rohangálnak, szúrják meg sorra a várakozókat és címkézik a kémcsöveket. Aztán odaérnek hozzád és családodhoz, és tőletek is vért vesznek.
Fiad, aki még kiskorú, ragaszkodik hozzá, hogy ő is vért adhasson. Arra kérnek, maradjatok a parkolóban, és csak ha halljátok a neveteket, hogy hazamehettek, akkor induljatok el. Hirtelen egy fiatal férfi rohan ki a kórházból ordítva. Egy nevet kiabál és egy kórlapot lebegtet.
A fiad megrángatja a kabátod ujját: "Apu, az én nevemet kiabálja."
És mielőtt bármit tehetnél, megragadják a fiadat.
- Egy pillanat! Álljon meg! - kiáltasz rá, mire azt válaszolják:
- Semmi baj, minden rendben van. A vére teljesen tiszta. Szeretnénk megbizonyosodni róla, hogy nem fertőzött. Úgy tűnik ugyanis, hogy megfelelő a vértípusa.
Öt feszült perc múlva sírva és egymást ölelgetve jönnek ki az orvosok és a nővérek. Néhányan még nevetnek is. Az elmúlt egy hét alatt ez az első alkalom, hogy valakit nevetni látsz.
Egy idősebb orvos ekkor odalép hozzátok, és azt mondja:
Köszönjük, uram. A fia vére tökéletes. Tiszta és hibátlan. Most már elő tudjuk állítani az ellenszert.
Ahogy a hír elkezd terjedni, a parkolóban álló tömeg egyre hangosabban örvendezik, imádkozik, sír és nevet. De aztán az ősz orvos feleségedet és téged félrevon:
- Beszélhetnék önökkel egy percre? Nem vettük észre, hogy a donor kiskorú, ezért szükséges, hogy aláírják ezt a beleegyező nyilatkozatot.
Elkezded aláírni, de aztán észreveszed az üresen hagyott leveendő vérmennyiség rubrikáját. - M-m-m-mennyi vért vesznek le tőle? És ekkor az idős orvos mosolya eltűnik.
- Nem tudtuk, hogy egy kisgyermek lesz. Nem voltunk rá felkészülve. Az összes vérére szükségünk lesz. Megdöbbenve válaszolsz:
- De-de. Ezt maga nem értheti! Ő az egyetlen fiam!
-Mi a világról, az egész emberiségről beszélünk! Kérem, írja alá! Mindre szükségünk van.
- Nem lenne megoldható, hogy vérátömlesztést kapjon?
- Ha lenne tiszta vérünk, akkor kaphatna. Kérem, aláírná?
Tompa csöndben aláírod. Aztán megkérdezi az orvos:
- Szeretnének néhány percre bemenni hozzá, mielőtt elkezdjük? Oda tudsz menni? Oda tudsz menni, ahol a fiad az asztalon ül, és azt kérdezi:
- Apa? Anya? Mi történik itt?
Meg tudod fogni a kezét, és azt mondani neki: - Fiam, nagyon szeretünk téged, és soha nem hagynánk, hogy valami olyan történjen veled, ami elkerülhető, érted? El tudsz menni? Ki tudsz úgy menni a szobából, hogy közben hallod fiadat, amint azt kérdezi:
- Apa? Anya? Apa? Miért, miért hagytok el?
És aztán a következő héten, amikor a fiad temetése van, néhányan átalusszák az alkalmat, és vannak, akik el sem jönnek, mert más dolguk van, vagy vannak, akik eljönnek ugyan, de csak egy mesterkélt mosolyt erőltetnek az arcukra, hogy úgy tűnjön, fontos nekik az egész.
Vajon nem akarnál felugrani, és azt mondani:

ELNÉZÉST! A FIAM ÉRTED HALT MEG! HÁT ENNYIRE NEM ÉRDEKEL?
EGYÁLTALÁN JELENT EZ NEKED VALAMIT?!

Vajon Isten is ezt szeretné mondani ezekben a napokban?

"A FIAM ÉRTED HALT MEG! SZÁMÍT EZ NEKED VALAMIT? HÁT NEM ÉRTED, HOGY NEKEM ENNYIRE FONTOS VAGY?"

2009. április 22., szerda

Ne félj!2009. április 20., hétfő

Elmulasztott lehetőségek


Él egy régi történet egy fiatalemberről, akinél hogy, hogy nem, de egy éjjel megjelent egy angyal és csodálatos dolgokról mesélt neki, amelyek az életben várnak rá.
Minden lehetőség adott lesz számára, hogy hatalmas vagyonra tegyen majd szert, a társadalom megbecsült tagja lehessen, és egy gyönyörű nőt vegyen feleségül.
Emberünk egész életében várta, hogy az ígért csodálatos dolgok valóra váljanak, de nem történt semmi és végül egyedül, és szegényen halt meg.
Amikor a Mennyország kapujához ért, meglátta az angyalt, aki sok-sok évvel ezelőtt meglátogatta álmában, és felelősségre vonta:
“Te hatalmas vagyont ígértél nekem, társadalmi rangot és gyönyörű feleséget. Egész életemben vártam, … de nem történt semmi. ”
“Én neked nem ígértem ezt -válaszolt az angyal.- Én ezeknek a dolgoknak a lehetőségét ígértem neked, de te elmulasztottál élni ezekkel a lehetőségekkel.”
Az ember megdöbbent. “El sem tudom képzelni, miről beszélsz!” -mondta.
“Emlékszel, egyszer volt egy ötleted, de te féltél, hogy nem sikerül, ezért nem tettél semmit? -kérdezte az angyal.
Az ember bólintott. “Mivel te visszautasítottad a megvalósítást, az ötletet néhány év múlva egy másik embernek adták, aki nem ijedt meg a nehézségektől, és ha visszaemlékszel, akkor ez az ember az egyik leggazdagabb ember lett a környéken.”
“És arra emlékszel-e, -folytatta az angyal -volt egy eset, amikor a várost óriási pusztítás érte, sok ház romba dőlt, sok ezer ember nem tudott szabadulni a romok alól. Neked lehetőséged lett volna segíteni a bajbajutottakon és a túlélőket kimenteni, de te féltél, hogy ha elmész otthonról, akkor betörnek hozzád és kirabolják a házadat, ezért nem mentél el segíteni a hívó szóra, hanem otthon maradtál. Az ember szégyenkezve bólintott.
“Ez egy hatalmas lehetőség volt, hogy száz és száz ember életét megmentsd, a város összes életben maradt lakója tisztelt volna téged.” -mondta az angyal.
“És emlékszel arra az asszonyra, arra a fekete hajú nőre, aki neked annyira tetszett? Nem hasonlított egyik nőre sem, akikkel korábban, vagy későbbi életedben találkoztál, de azt gondoltad, hogy sose menne férjhez egy olyan emberhez, mint te, féltél, hogy elutasít, és elmentél mellette. Az ember újra bólintott, de már sírt.
“Igen barátom, -mondta az angyal -ő a feleséged lett volna, vele sok gyermeket neveltetek volna, vele igazán boldogságban éltél volna egész életedben.
- Hasonló lehetőségek mindannyiunknak adódnak az életében, de gyakran, ehhez a történetbeli emberhez hasonlóan, mi is megengedjük, hogy a félelem felülkerekedjen rajtunk, és megzavarjon bennünket, hogy éljünk a lehetőségekkel. Mi nem megyünk oda másokhoz, mert félünk az elutasítástól, mi nem beszélünk az érzéseinkről, mert félünk, hogy kinevetnek bennünket, és nem bízzuk rá magunkat más emberre, mert félünk a fájdalomtól, ha elveszítjük. De még nincs veszve semmi. Mi még életben vagyunk. Elkezdhetjük kihasználni az előttünk álló lehetőségeket. Mi elkezdhetünk létrehozni lehetőségeket saját magunk számára.

2009. április 17., péntek

Celeste Aida

Arra gondoltam, kellene valami lélekemelő,szívet melengető, mostani fájdalmunkat feledtető
gondolatokat, érzéseket közvetíteni.

Ezért a hozzám legközelebb álló "HANGOK"-hoz
fordultam. Egy sorozatot szándékozom indítani:

Írjátok meg, melyik HANG előadásában tetszik legjobban ugyanaz
az ária! Számítok rátok!

Mai ária: Celeste Aida

(Verdi: Aida)

Beniamino Gigli

Luciano Pavarotti

Placido Domingo

Enrico Caruso
Egy motoros könnyei


"Túrázásaink során a székelyderzsi Erődtemplom falánál induláshoz készülődtünk, amikor megállt mellettünk egy fekete ruhás, fejkendős, hajlott hátú néni. Egészséget kívánt, majd megkérdezte honnan jöttünk.
Amikor válaszoltunk, ezt kérdezte:
- És Magyarország tényleg olyan szép, amilyennek mondják?
Nem várta meg a választ, hanem hiba nélkül elmondta ezt:
"Járjatok be minden földet,
Melyet Isten megteremtett,
S nem akadtok bizonyára
A magyar nemzet párjára.
Vajon mit kell véle tenni:
Szánni kell-e vagy megvetni?
- Ha a föld isten kalapja,
Hazánk a bokréta rajta!
Oly szép ország, oly virító,
Szemet-lelket andalító,
És oly gazdag!... aranysárgán
Ringatózik rónaságán
A kalászok óceánja;
S hegyeiben mennyi bánya!
És ezekben annyi kincs van,
Mennyit nem látsz álmaidban.
S ilyen áldások dacára
Ez a nemzet mégis árva,
Mégis rongyos, mégis éhes,
Közel áll az elveszéshez.
S szellemének országában
Hány rejtett gyöngy és gyémánt van!
S mindezek maradna k ott lenn.
Vagy ha éppen a véletlen
Föltalálja hozni őket,
Porban, sárban érnek véget,
Vagy az ínség zivatarja
Őket messze elsodorja,
Messze tőlünk a világba,
Idegen nép kincstárába,
És ha o tt ragyogni látjuk,
Szánk-szemünket rájok tátjuk,
S áldicsőséggel lakunk jól,
Hogy ez innen van honunkból.
Ez hát nemes büszkeségünk,
Melyről annyiszor mesélünk?
Azzal dicsekedni váltig,
Ami szégyenünkre válik!...
Csak a magyar büszkeséget,
Csak ezt ne emlegessétek!
Ezer éve, hogy e nemzet
Itt magának hazát szerzett,
És ha jőne most halála,
A jövendő mit találna,
Mi neki arról beszélne,
Hogy itt hajdan magyar éle?
S a világtörténet könyve?
Ott sem lennénk följegyezve!
És ha lennénk, jaj minékünk,
Ezt olvasnák csak felőlünk:
"Élt egy nép a Tisza táján,
Századokig, lomhán, gyáván."
- Óh hazám, mikor fogsz ismét
Tenni egy sugárt, egy kis fényt
Megrozsdásodott nevedre?
Mikor ébredsz önérzetre?

(Petőfi Sándor: A Magyar Nemzet)

Majd folytatta:
- "Mondják, miért írt ez a Petőfi ilyeneket?"
Azután elmondta, hogy 88 éves az idén. És hogyfogadjunk el tőle valamit. A szatyrában volt pár tojásés négy, azaz négy szelet kalács. Ebből kettőt nekünk adott, hogy osszuk el. Egészségetkívánt, és elcsoszogott.
Egy büdös kukkot nem tudtunk szólni!!!
Én pedig leültem a székelyderzsi Erődtemplom falához,és olyat tettem, ami rohadtul nem illik bele egy 40körüli, erősen borostás túramotoros imidzsébe. Kijött a könny a szememből. És arra gondoltam, hogy az itthoni, magukat bal ésjobboldali politikusnak nevező, gátlástalan gazemberek,akik fröcsögő nyállal próbálják fekete-fehérre mosni az agyunkat, akik megosztanak,nem összekötnek, akik személyes érdekharcukkal több kártokoznak ennek az országnak, mint eddig bárki.
Csak eg etlen egyszer jönnének el ide, és hallgatnák meg, ahogy egy 88 éves,görbe hátú öregasszony ŐSZINTÉN Petőfit szaval a boltból hazafelé, és négy szelet kalácsból kettőt odaad vadidegen embereknek.
Talán elszégyellnék magukat, pont úgy, ahogy akkor,ott, én.
Talán elgondolkoznának azon, hogy vajon ki és miért tette őket oda, ahol vannak, és hogy mi dolguk a világban."

2009. április 14., kedd

Borospataka


Felnőttkorom legszebb nyara – Borospataka címmel megjelent második könyvem, melynek ötletét családom életének egyik legmeghatározóbb szakasza adta.
2008 nyarán elvállalni a Boros Gyimesi Hagyományőrző Skanzen és Panzió házigazdaságát, és budapesti lakhelyünket elhagyva Borospatakára menni dolgozni sokkal több volt, mint egy egyszerű munkahelyváltás. Feleségemmel és két gyerekemmel egy olyan létkísérletbe fogtunk, amelynek célja a globális fogyasztói társadalommal való szakítás és a hagyományos életmódhoz való visszatérés volt.
Továbbá azzal, hogy tavaly nyáron Budapestről Borospatakára költöztünk, nem szavalatokkal, nem könnyhullatással, nem zászlólengetéssel, nem melldöngetéssel, hanem a saját, személyes életünkkel mondtunk nemet Trianonra és az egész magyar nemzet, különösképpen pedig annak határon túli részének pusztulására.
Tudjuk jól, a Magyar Szent Korona országai, népei ezer esztendőn át éltek, vigadtak, szaporodtak, s ha kellett, harcoltak és haltak egymás mellett a szebb, jobb közös jövőért. A régi Magyarország romjain mesterségesen, erőszakkal és belátás nélkül létrehozott utódállamocskák pedig még egy évszázadot sem bírtak ki egészben. Az első adandó alkalommal úgy hullottak széjjel, mint a rosszul kötött kéve.
A Gyimesekben töltött nyár alatt arról is meggyőződtünk, hogy ha egy nap a kamionok nem tudják majd az élelmiszert a nagyvárosi bevásárlóközpontokba szállítani, mert nem lesz üzemanyag, vagy rosszabb esetben élelem, marad még néhány hely a világban, ahol biztos a túlélés. Ez a könyv sok egyéb más mellett azt is bemutatja, hogyan éltek nagyszüleink egy internet, mobiltelefon, bankkártya és gyorséttermek nélküli világban.
A Felnőttkorom legszebb nyara csak 1990,- Ft-ba kerül. Bizalommal ajánlom a kedves Olvasó figyelmébe. Köszönöm, ha ismerőseinek továbbküldi ezt a levelet.
Üdvözlettel: Ferkó Zoltán, a szerző

Húsvét hajnalán


Jó reggelt! Eléd jöttem,
várnod se keljen,
én ébresztelek ma reggel.
Nem hangos szóval,
csendesen, énekkel.Simogató kezekkel,
áldón, béke üzenettel.
Miért sírsz?
Nem vártál engem?
Három napja megüzentem.
A szenvedést elfeledtem,
csak neked hagyom emlékedben.
Feltámadtam!
Újból itt vagyok melletted,
testben, és lélekkel.
Nézd, kezeim sebekkel,
üdvösséged elvetettem.
Itt maradok közeledben,
hogy irgalmam el ne vesszen.
Kelj fel, kövess engem,
ne bajlódj az életeddel.
Dolgod, ha volt,
maradjon végezetlen.
Feledd, kit szerettél én helyettem,
tanulj meg szeretni,szeretetemmel.
Tanulj meg örülni énekeddel,
dicsekedni Isteneddel,
ki Allelujás jókedvedben,
áldás akar lenni embereknek.
Mond el az énekekkel,
hogy én éltem, megszenvedtem,
csak, hogy őket megmenthessem,
gonoszságaikra boríthasson
Atyám fátylat,
nagylelkű kegyelemmel.
(Naszádos József)

2009. április 10., péntek

A Húsvét üzenete

Klikk a képre!


2009. április 9., csütörtök

Hazánkért!

Keresztút a magyar és a szomszédos nemzetekért
2009 Nagyböjtjében


Könyörülő irgalom Istene! A Magyar és a Szomszédos Nemzetek Egyházainak pásztorai, akik a tőled kapott küldetésüket akaratod szerint kívánják teljesíteni, és akik a rájuk bízottakért is felelősséget éreznek, így tanítanak minket: "Nemzeteink nagyon nagy bajban vannak, csak Isten irgalma menthet meg minket.”
A jelenlegi világválság gondja, az elmúlt évszázadok és évtizedek katasztrófáinak és kudarcainak sorozata, a vérengzések és megaláztatások súlyosan nehezednek ránk és a szomszéd testvéreinkre. Ez seb, amely máig is sajog, még mindig nem gyógyult be. Az egymással szembeni bizalmatlanság, rosszindulat és ezek eredményeképpen a reménytelenség bűne és a csüggedés kísértése van jelen közöttünk napjainkban. A közös nehézségeinkkel, legfőképpen a keresztény szellemiség Európa-szerte tapasztalható háttérbe szorításával szemben pedig nem tudunk saját és szomszéd testvéreinkkel közösen fellépni.
Add, hogy keresztúti ájtatosságunk engeszteljen az elkövetett bűnökért, és engedd, hogy Nagyasszonyunknak és nemzetünk szentjeinek közbenjárása által mindannyiunknak a lelki megújulás útján tett lépéseit erősítse.
Ámen.


I. állomás
Pilátus halálra ítéli Jézust

Urunk, Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik közömbösek, rosszakaratúak, akik nem ismernek és nem is akarnak megismerni Téged.
Jézust körülveszik a rosszakaratú emberek, akik hamis előítéleteikre alapoznak, akik mások rosszindulatú, megalapozatlan tanácsaira hallgatnak. Pilátus szinte közömbösen szemléli az eseményeket, felszínes, szinte választ sem váró a kérdése: Mi az igazság?
Európa-szerte találkozunk ma is ilyen viselkedésmóddal, olyan emberekkel, akik az Úrral és Egyházával szemben így viselkednek. A világi törvényekre hivatkozva, az alázatot félredobva, támadják egyházadat és azon keresztül Téged. Mi pedig számos alkalommal nem krisztusi módon válaszolunk nekik.
Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg, ha példamutatásunk hiányával vagy felszínes tanúságtételünkkel eltávolítottuk tőled embertársainkat!

II. állomás
Jézus vállára veszi a keresztet

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik megtagadnak, nyíltan, durván ellened támadnak, és trágár módon káromolnak.
A vállán keresztet hordozó Mester szenvedését a harsogó tagadás, a kétely szavai, a szidalmak méginkább nehezítik.
Nap mint nap tapasztaljuk, hogy országunk és a környező országok egyes politikusai a keresztény eszmeiséget durván támadva a szentírás tanítását elvetve nyilatkoznak, döntenek és hozzák meg a törvényeket. Nem figyelnek oda szavaik súlyára, amikor saját és más nemzetiségű felebarátaikhoz szólnak, pedig elevenen kellene élni szívünk mélyén a szentírási tanításnak: minden kimondott szóról számot kell egyszer adnunk.
De nekünk is számot kell majd egyszer adnunk, hogy kiálltunk-e hitünk mellett, az ajkunkat elhagyó szavak hány alkalommal voltak méltatlanok az Istenhez, hányszor bántóak felebarátaink számára.
Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg, amikor mi magunk figyelmetlenségünkben nem adjuk meg szent nevednek a tiszteletet, és kérünk, könyörülj azokon, akik "nem tudják, mit cselekszenek" ellened a beszédjükben és tetteikkel.

III. állomás
Jézus először esik el a kereszttel

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akiknek a test, a pénz, az alkohol, és a kábítószer az istenük.
Jézus a mi bűneink terhétől a nehéz kereszt alatt elesik. Teste még inkább magán viseli a szenvedés nagy terhét. Az elesés, a nagy fizikai próbatétel egyre inkább megközelíti azt a határt, amit még el tud viselni.
Napjainkban hányszor és hányan taszítják önmagukat a test, a pénz és a különféle élvezetek rabságába! Felszínesen gondolkodva úgy vélik, önmagukat fedezik fel, gondjaik megoldását az alkohol mámorába akarják fojtani, de rövidesen jelentkezik a kiábrándultság érzése és tudata. Milyen elszomorító, amikor felelős politikusokat érünk tetten akár itthon, akár határaikon túl, hogy a mértéktelen alkoholfogyasztás után felelőtlen, másokat durván szidalmazó kijelentéseket tesznek.
Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg, amikor felebaráti szeretetünk területén lebénultunk, és nemtörődömségből, vagy a megvetés miatt elkerültük az élvezetek szenvedélybetegeit. Segíts, hogy egy jó szó, egy kedves gesztus, egy apró szeretet-tettünk a te üzenetedet hitelesen közvetítse számukra!

IV. állomás
Jézus Szent Anyjával találkozik

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik házasságtörésben élnek.
Jézus találkozik édesanyjával a keresztúton. Minden olyan emléke felszínre kerül, ami hozzá kapcsolja őt. Talán gondolataiban ott van a kánai menyegző vidám perceinek az emléke is. Akkor együtt osztoztak egy házaspár örömében, és az édesanyai közbenjárásra csoda történt, szeretetből.
Napjainkban hányan megmérgeznek egy-egy házassági kapcsolatot könnyelműséggel. Milyen sokan és sokszor elnézik, lényegtelenné teszik a házassági kapcsolat elleni bűnöket. A hazai és a külhoni média pedig az emberi szabadság visszájára fordításával még a természetellenes kapcsolatokat is támogatja.
Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg, ha közömbösségünk, a gond, baj iránt megmutatkozó bűnös távolságtartásunk miatt tönkremennek a szentségi pecséttel megerősített és szereteteddel megszentelt emberi kötelékek, vagy természetellenes párkapcsolatok jönnek létre. Add, hogy mindig és mindenütt nagyra értékeljük, szóljunk érte és védjük a házasság szent emberi szövetségét!

V. állomás
Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik nem fogadják el a gyermekeket, akikkel megajándékozod a házasságukat.
Jézus a szenvedés pillanataiban sincs egyedül. Cirenei Simon volt az, aki segítségére sietett, akiről csak a leglényegesebbet tudjuk, azt, hogy segített: Igyekezett könnyebbé tenni az Üdvözítőnek a szenvedés útját.
Évről-évre hányan nem fogadják el a családi életet gyermekekkel megajándékozó Teremtő áldását. Tapasztalhatjuk, hogy határainkon belül és kívül ma már sokan nemhogy a nagycsaládot de egyáltalán a gyermeknevelés szép, áldozatos feladatát sem vállalják. Nem akarják látni a gyermekek szeretetével gazdagított életútnak sok szép és nemes pillanatát.
Könyörülő irgalom Istene! Áldd meg azok példamutatását, akik elfogadják áldásodként a születendő életet, a jövő - velünk is törődő - nemzedékét. Add, hogy a sok jó példa oszlassa el a gyengék kételyeit, merjenek az élet ajándékával szemben nagylelkűek lenni.

VI. állomás
Veronika kendőt nyújt Jézusnak
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik magzatgyilkosságot követnek el.
Veronika, a jámbor asszony, akinek neve is utal feladatának szépségére, Isten Szenvedő Szolgájának véres arcképét kapja ajándékul. Az irgalom ajándékozója az Irgalom megajándékozottja lesz.
Már sok-sok év óta számos honfitársunk határon innen és túl, az egyik legszörnyűbb vétket követi el: megöl egy védtelen, oltalomra szoruló életet. Távol áll tőlünk az ítélkezés, ez az Isten dolga. A magzatok talán még ki sem alakult arcképe egy életen át ott él majd az életet elutasítók szívében.
Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg a több millió magzatgyilkosságot, amivel bűnös módon szembeszállt veled sok mai magyar ember, s ezáltal talán a földi haza sírásója is lett. Add, hogy bátorító szavaink, emberi vagy intézményes segítségnyújtásunk engedjen megszületni sok "majdan téged dicsérő, embertársait segítő" gyermeket.

VII. állomás
Jézus másodszor esik el a kereszttel

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik a kicsi gyermekeket megbotránkoztatják és megrontják.
Jézus szenvedését szemlélve kemény szavai visszhangoznak lelkünkben: "Jaj annak, aki egyet is megbotránkoztat a kicsinyek közül".
Ő még akkor is, amikor emberileg küzdött fáradtságával, kérte: "Engedjétek hozzám a kisgyermekeket!", hogy értékesebbé tegye őket!
Napjainkban hányan állnak komolytalanul, bűnös könnyelműséggel a gyermekekkel szemben! Elfeledik felelősségüket, feladatuk szentségét. Vannak, akik sátáni gonoszsággal a gyermekkereskedelemtől sem riadtak és riadnak vissza. A gyermekben Isten a jövő szépségét és az ember szabadságának értékét rejtette el, ami arra vár, hogy majd gazdagítsa az általa teremtett világot.
Könyörülő irgalom Istene! Add, hogy a gyermekek iránti őszinte szeretetünk, figyelmes gondoskodásunk, a nevelésükért, személyiségük formálásáért, értékesebbé tételéért vállalt áldozataink a Te gondviselő jóságodból fakadjanak!

VIII. állomás
Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik nem akarnak dolgozni, és csak élősködnek.
Jeruzsálem leányai és asszonyai együttérzésüket hozzák a kereszthordozó Jézus elé. Nem elutasító, hanem a lényeget megláttatni akaró módon szól Jézus: magatokat és bűneiteket sirassátok. Ezek az asszonyok az élet különféle területein bizonyára helytálltak a kötelességteljesítésben, de most valamit ezen felül is akarnak tenni.
Ma is sokan a kényelemszeretet hamis értelmezéséből a tétlenséget, a kötelességek teljesítésének elmulasztását választják. Dolgozhatnának, a teremtő Isten munkatársai lehetnének elvégzett munkájuk által, de nem ezen az úton járnak.
Könyörülő irgalom Istene! Te a kötelességek képességeink szerinti teljesítését elvárod minden embertől. A jól végzett munka, az alkotás örömével mindenkit meg akarsz ajándékozni. Segíts, hogy akaratodat mindenki felismerje és kövesse!

IX. állomás
Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik másokat megrágalmaznak.
A szeretet legnagyobb üzenetét a keresztúton és a kereszten hirdető Megváltó harmadszor zuhan a föld porába. Akinek minden szava, tette a szeretetet hirdette, borzalmasan szenved. A Mester is szenvedett a rágalmazó szótól, mikor ördögi együttműködéssel vádolták meg a csodatételekkel kapcsolatosan; amikor falánknak és borisszának nevezték, s amikor küldetését kigúnyolták.
Napjainkban is a rágalmazó szó, amely valótlan alapon állva rossz hírt kelt, becsületet vesz el, emberi hírnevet mocskol be, szörnyű fegyver. Emberi kapcsolatok megmérgezője lesz és a médiában, a sajtótermékekben társadalmi méreteket öltve rombol határainkon belül és kívül egyaránt.
Könyörülő irgalom Istene! Add, hogy szavaink építsék, szépítsék a teremtett világot, és az emberi kapcsolatok, az igazságon alapuló és a szeretet jegyében történő párbeszéd eszközeivé váljanak.

X. állomás
Jézust megfosztják ruháitól

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik másokat meglopnak, megcsalnak.
A Mestert megfosztják ruháitól. Ezzel minden anyagi tulajdonától megfosztják. Tudjuk, hogy Ő és tanítását követő barátai az anyagiakat eszköznek és nem célnak tekintették.
Napjainkban sokan a vagyonszerzés könnyelmű módját választják. Elvenni mástól azt, amiért megdolgozott, amiért szenvedett, minden bűntudat nélküli üreslelkűségre, embertelenségre vall. Lehet, hogy a becstelenül szerzett vagyon a pénztárcát megtölti, de az ember énjét kifosztja. Elszomorító, hogy határainkon belül és túl szinte társadalmi méreteket ölt a harácsolás, a mások kifosztása. Ezekre a szinte égbe kiáltó bűnökre vajon felhívtuk-e az elkövetők figyelmét?
Könyörülő irgalom Istene! Add, hogy helyesen használják fel az emberek a mulandó javakat. Add, hogy az emberiség célja az igazi kincsek megszerzése legyen, amelyet a rabló nem vihet el, a rozsda meg nem emészthet. Vezesd a megtévedt, a bűnben elmerült honfitársainkat is a becsületes életre!

XI. állomás
Jézust a keresztre szegezik

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik másokat kihasználnak, üldöznek.
A keresztre feszítés borzalmai, embertelenül nagy kínjai elérkeztek a szenvedés szeretet-útját járó Jézushoz. A szeretet, az áldozat, az odaadottság, az önajándékozás eddig meg nem tapasztalt mélységeket tár fel előttünk.
Nap, mint nap sajnos sokszor győz a szolgálat szelleme felett a mások szellemi és anyagi kizsákmányolásának ösztöne, keresztre feszítve az emberiességet, az igazságosságot, és a szolidaritást. Sokszor győzedelmeskedik az emberi közösségekben az odaajándékozott lét szépségén, a lelki vagy fizikai szinten megjelenő üldözés.
Könyörülő irgalom Istene! Fiad szóban és tettekben megnyilvánuló tanításával példát adott a szolgálatra és az odaadottságra. Segíts, hogy a sokszor csak hangoztatott tolerancia a Te akaratod kereséséből és megtalálásából fakadjon, szolgálja az általad ajándékozott igazságot és igazságosságot!

XII. állomás
Jézus meghal a kereszten

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik mások életére törnek.
Jézus Krisztus beteljesíti a világmegváltás művét. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért - szólt egykor tanítványaihoz és - szól most is hozzánk az Úr. Azért jött, hogy életünk és bőségünk legyen. Önmagát útnak, igazságnak és életnek nevezte.
Napjainkban a szépséget és életet ajándékozó Jézussal sok embertársunk szembefordul. Néha már sajnos azt is látjuk, hogy nagyobb gonoszsága senkinek sincs annál, mint, aki haszonszerzésből vagy vélt igazsága bizonyításaként nemzettársai vagy külhoni embertársa életére tör.
Könyörülő irgalom Istene! Az élet itt a földön a te ajándékod természetes kezdetétől, a fogantatástól a természetes földi befejezéséig, a halálig. Tudjuk, hogy a megnyomorított élet, a kiontott vér felkiált hozzád. Add, hogy feltétlen tisztelet éljen bennünk az élet fenséges titkával kapcsolatban.

XIII. állomás
Jézus testét leveszik a keresztről

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik önkezükkel vetnek véget életüknek.
A Fájdalom Anyja számára a különösen nehéz pillanatok elérkeztek. A Megváltó halott testében szemlélni a feltámadás titkát, embert próbáló kihívás. Itt a bízó, a reményt felragyogtató, a szeretet elmúlhatatlanságát megvalló hitnek különlegesen nagy szerepe van. Egy holttestben a feltámadás "magvát" látni csak e természetfeletti ajándék fényében lehetséges.
Már hosszú évek óta hazánkban sok honfitársunk csak emberi eszközökkel, egyedül kíván választ adni a lét nagy kérdéseire. A magány, a sikertelenség, a kiúttalanság érzése összeroppanthatja az embert. Az egyik legrosszabb válasz: az öngyilkosság.
Könyörülő irgalom Istene! Óvj meg minket attól, hogy elfelejtsük, hogy a gond megoldása a Te kezedben van. Add, hogy észrevegyük az élet gondjaival küzdők jajkiáltását! Hirdessük az élet, a szeretet és a remény győzelmét!

XIV. állomás
Jézus holttestét sírba teszik
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik Egyházadat megvetik.
Az elhagyatottságról, a végleges befejezettségről, a visszafordíthatatlan kudarcról sokaknak meséltek a sírok és a halotti urnák. Talán azért, mert csak ezt a választ várták.
Napjainkban az Egyház tagjainak sikertelensége a tanúságtételben és gyarlósága a küldetés teljesítésében sokszor megvetést vált ki. Mondják, hogy a rosszé, a Gonoszé az utolsó szó. Talán ők is ezt a választ várják csak? Az Egyház szüntelen megújulásra szorul hazánkban és határainkon túl egyaránt.
Istenünk! Add, hogy a Te irgalmaddal és áldásoddal tudjuk szorgalmazni mindannyian a megújulást nemzetünk minden tagjának, a körülöttünk és mellettünk élőknek, az egyházközségünknek, az ellenünk vétkezőknek és személyesen nekem is. Add, hogy a változás óhaját ne csak szavakban tudjuk kifejezni, hanem tetteinkben, életvitelünkben, értékrendünkben is.
Könyörülő irgalom Istene! Add, hogy mi, akik hazánkban az Egyház által közvetített értékek által kívánjuk építeni Országodat, minden rászoruló embertársunkat segíthessük hozzá, hogy emberibb életet élhessenek, és ezzel vonzó példát mutathassunk a határainkon kívül, és szerte a világban élő felebarátainknak is. Legyen meg a Te akaratod!

Befejező ima

Mindenható Istenünk! Engedd, hogy keressük és megtaláljuk azt az utat, amelyet nekünk egyénileg, a nemzetünk egészének, a határainkon túli népeknek és az egész világnak kijelöltél. Fogadd el könyörgésünket a Neked szentelt lelkek bűneiért és mulasztásaiért! Mindazokért, akik szentségeidben, különösen az Oltáriszentségben megbántanak.
Urunk, kérünk, irgalmazz nekünk! Istenünk, kegyelmezz és könyörülj rajtunk! Urunk, mentsd meg országunkat, a határon túli nemzettársainkat, az ott élő népeket és az egész világot Szent Fiad, Jézus Krisztus által, valamint Szeplőtelen Nagyasszonyunk és a magyar szentek közvetítésével és az ő érdemeikért! Add, hogy egység és béke legyen közöttünk!

(Összeállította: Bodorkós Imre munkája alapján Gyöngyössy Lajos.)

2009. április 7., kedd

Egy pohár tej


Valamikor egy fiúcska házról házra járva kereste meg a tanulásához szükséges pénzt, amikor azt vette észre, hogy már csak 10 centje van, ami alighogy elég vajmi kis élelemre, mert már éhes is volt. Elhatározta, hogy a következő háznál valami ennivalót kér. Ámde, elveszett a bátorsága, amikor egy szép lány nyitott neki ajtót, így étel helyett csak egy pohár vizet kért.
A lány látta, hogy éhes a fiú, hozzott hát neki egy pohár tejet. Lassan megitta, majd megkérdezte:
« Mivel tartozom? »
« Semmivel», felelt a lány: - « Anyukám úgy tanított, hogy sose hagyjuk megfizetni azt, amikor kedvesek vagyunk».
« Hát, akkor ... tiszta szívemből köszönöm».
Amikor Howard Kelly elhagyta ezt a házat, nem csak fizikailag érezte magát erősebbnek, hanem a lassan majdnem elvesztett hitében is.
Pár év múltán a lány súlyosan megbetegedett. A helybeli orvosok tehetetlenek voltak, ezért egy nagyvárosba küldték őt, specialistákat hívtak hozzá, hogy azok foglalkozzanak ezzel a ritka betegséggel.
Konzultációra odahívták doktor Howard Kellyt is, aki amikor meghallotta a város nevét, ahonnan a beteg jött, furcsa fény gyulladt ki a szemében.
Azonnal elindult a folyosón, ami a beteg szobájához vezetett. Bement, hogy megnézze őt. Azonnal megismerte. Visszament a konzultációs szobába azzal az eltökélt szándékkal, hogy erejéhez képest mindent megtesz a beteg életéért.
Ettől a naptól különös figyelmet szentelt neki. Hosszú idő elteltével megnyerte ezt a harcot. Doktor Kelly kérte, hogy a kezelésért kiállított számlát terjesszék neki elő jóváhagyásra. Ránézett a számlára, széljegyzetett írt rá, majd beküldte a beteg szobájába.
A hölgy félt belenézni. Tudta, hogy a költségeket egész életén át fizetheti, végül mégis csak kinyitotta...Szeme a számla szélén levő megjegyzésre tévedt. Ezt olvasta:
«teljes egészében megfizetve egy pohár tejjel».
Aláírás : doktor Howard Kelly.
Örömkönnyek lepték el az arcát és hálás szívvel imádkozott:
« Köszönöm Neked Istenem! Terjedjen továbbra is szereteted az emberi szíveken és kezeken keresztü!».
Így szól egy közmondás:A vízbe dobott kenyér visszatér.
Egy szerető tett, amit ma cselekszel, hasznára válhat nem csak magadnak, hanem másnak is, akit szeretsz, pontosan akkor, amikor nem is sejted. Ha nem is kapnád vissza a szeretetnek ezt a megnyilvánulását, még mindig hozzájárulhat ahhoz, hogy a Földön jólét legyen. Vajon, nem ez a célja az életnek?

2009. április 4., szombat

Önéletrajz

Egy nagy szocialista vállalatnak voltam az igazgatója. A reggeli kávémat egy szexi titkárnő készítette, munkába fekete kocsival jártam. Egyszer utánam jöttek, hogy adományozhatna a cégem 10-ezer forintot az egyik Központi Bizottsági tag temetésére. Azt mondtam, hogy ennyi pénzért eltemetem az egész Központi Bizottságot!

Ettől kezdve egy kis vállalatnak lettem az igazgatója... Napi kávémat egy idősebb titkárnő készítette, munkába egy kissé rozoga vállalati autóval jártam. Egyszer szememre vetették, hogy nem voltam az utolsó pártgyűlésen. Mondtam nekik, hogy ha azt tudtam volna, hogy ez az utolsó biztosan elmentem volna rá, még transzparenset is vittem volna!

Ekkortól kezve mesterként dolgoztam. Munkába saját autómon jártam, magam főztem meg a kávémat. A falon ott lógott Kádár és Lollobrigida képe. Egyszer azt mondták nekem, hogy miért nem tüntetem el a falról azt a kurvát. Leakasztottam hát Kádár képét.

Ezidőtől árokásó munkásként dolgoztam. Munkába kerékpáron mentem, kávét termoszban hordtam magammal. Egyszer, amint éppen árkot ástam, jöttek utánam, hogy rejtsem el a kerékpáromat, mert erre felé jön a szovjet küldöttség. Mondtam, hogy ne aggódjanak, mert a kerékpár le van lakatolva és tolvajlás ellen is biztosítva van... ...

Ettől kezdve munkanélküli lettem... ... hosszú évekig munkanélküli voltam, mígnem jött a rendszerváltás...

Rehabilitáltattam magam. Manapság politizálok. Kávémat most már szexi titkárnő készíti, munkába személyi sofőrom visz Audin. Befogom a szám és ha kell, szavazásra emelem a kezem. Életszínvonalam és a költségtérítésem emelkedik...

2009. április 3., péntek

Magyar gyermekek

Kis testvéreim, magyar gyermekek,
Úgy el-elnézem gyönge vállatok
A metsző szélben, ahogy megremeg.

Kis háromszín kokárdát ha látok
Melleteken, szívembe nyilallik:
Súlyos örökséget hagyunk rátok.

Súlyos gondok a szívembe vágnak:
Hogyan bírják majd, ha mi kidőltünk,
Atlas terhét e keblek, e vállak?

Pedig rajtuk, rajtuk a jövendő,
Rajtuk, mint az Úr Jézus keresztje;
Nem mint puha, tarka selyemkendő:

Eloszlatni ezer bajunk, gondunk
Fellegraját s dolgos, kemény kézzel
Tenni jóvá, amit elrontottunk.

Torzalakból vésni istenarcot,
Összeszedni mind, mi szertehullott,
S mit mi vívunk, folytatni a harcot.

S mint bajnok, ki futva síkon vág át,
Kiragadja inaszakadt társa
Elhanyatló kezéből a fáklyát:

Magyar fiúk, lányok, úgy kell néktek
Majdan hittel-lélekkel vagy karddal
Fölváltani ezt a nemzedéket.

1919 Reményik Sándor

2009. április 2., csütörtök

A sátán terve


A Sátán konferenciát tartott. Összehívta a démonokat a világ minden tájáról.
A megnyitó beszédében ezt mondta:

"Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket attól, hogy eljárjanak istentiszteletre.Nem tarthatjuk vissza őket attól, hogy olvassák a Bibliájukat és hogy tudják az igazságot. Még csak attól sem tarthatjuk vissza őket, hogy egybensőséges kapcsolatot alakítsanak ki a megváltójukkal. Ha egyszer megszerezték ezt a kapcsolatot Jézussal, megtört a hatalmunk felettük. Úgyhogy engedjétek,hogy elmenjenek istentiszteleteikre , engedjétek, hogy magukhoz vegyék azúrvacsorát,de lopjátok el az idejüket annyira, hogy ne legyen idejük arra, hogy igazikapcsolatot alakítsanak ki Jézus Krisztussal."
"Ezt akarom tenni", mondta a Sátán.
"Eltéríteni őket attól, hogy megragadják a kapcsolatot a Megváltójukkal és fenntartsák ezt az éltető kapcsolatot egész napon át!"
"Hogyan tegyük ezt?" -- kiabálták a démonjai.
"Kössétek le őket az élet mellékes dolgaival és találjatok ki számtalan cselt,amikkel lefoglalhatjá tok a gondolkodásukat" -- válaszolta ő:
- Kísértsétek őket arra, hogy költsenek, költsenek, költsenek és kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön,kérjenek kölcsön.
- Győzzétek meg a feleségeket, hogy dolgozzanak hosszú órákat és a férjeket,hogy dolgozzanak 6-7 napot egy héten, 10-12 órát egy nap, így megengedhetik maguknak az üres életformát.
- Tartsátok vissza őket attól, hogy időt töltsenek a gyerekeikkel.Ahogy a családok darabokra hullanak, hamarosan, az otthonaik többé nem lesznek biztonságos menedékek a munka nyomása alól!
- Stimuláljátok túl az agyukat, hogy ne legyenek képesek meghallani azt a 'halk, szelíd hangot.'
- Csábítsátok őket arra, hogy kapcsolják be a rádiót vagy a magnót,amikor vezetnek... hogy hagyják bekapcsolva a tévét, videót, cd lejátszót és a számítógépet az otthonaikban folyamatosan, és gondoskodjatok arról, hogy minden üzletben és étteremben a világon nem biblikus zenét játsszanak folyamatosan. Ez majd bezsúfolódik az agyukba és megtöri a kapcsolatot Krisztussal.
- Töltsétek fel a dohányzóasztalokat magazinokkal és újságokkal. Nyomjátok bele az agyukba a híreket 24 órán keresztül. Törjetek be a vezetés perceibe hirdetőtáblákkal. Árasszátok el az e-mail postafiókjaikat szeméttel,katalógusokkal, amikből online lehet rendelni, sorsolásos játékokkal és mindenféle hírlevéllel és promóciós ingyenes ajánlatokkal,szolgáltatásokkal és hiú reménnyel.
- Tetessetek sovány, gyönyörű modelleket a magazinokba és a tévébe,hogy a férjek azt higgyék, hogy a külső szépség a fontos és aztán elégedetlenekké váljanak a feleségükkel.
- Tartsátok fáradtan a feleségeket olyannyira, hogy ne tudják éjjel szeretni a férjüket. Adjatok nekik fejfájást is! Ha nem adják meg a férjüknek azt a szeretetet, amire szüksége van, hamarosan máshol fogják azt keresni. Ez jó hamar szétszakítja a családokat!
- Adj nekik télapót, hogy eltérítsd őket attól, nehogy megtanítsák a gyerekeiknek a karácsony igazi jelentését.
- Adj nekik húsvéti nyuszit, így nem fognak beszélni az Ő feltámadásról és a bűn és a halál feletti hatalmáról.
- Még ha el is utaznak pihenni, tegyetek arról, hogy hajszolják ott is túl magukat... hogy kimerülten térjenek vissza. Tartsátok őket túl elfoglaltan ahhoz, hogy kimenjenek a természetbe, és Isten teremtményeit csodálják. Küldd el őket inkább vidámparkokba! , sporteseményekre, színdarabokra,koncertekre és moziba.
- Tartsátok őket elfoglaltan, elfoglaltan, elfoglaltan! És amikor lelki találkozóra mennek, nyugtalan lelkiismerettel fognak távozni.
- Zsúfoljátok tele az életüket sok jó kifogással, hogy ne legyen idejük keresni Jézus hatalmát. Így egy idő után a saját erejükből fognak dolgozni, fel fogják áldozni az egészségüket és a családjukat egy elég jó cél érdekében.
'Működni fog! Működni fog!'
Mekkora terv volt! A démonok buzgón indultak teljesíteni a megbízatásukat, hogy a keresztények minél kevesebb időt hagyjanak Istenre és a családjaikra szerte a világon, hogy a Feltámadás ünnepe a nyúl és tojás ünnepe legyen, és hogy minél kevesebb idejük maradjon arra, hogy meséljenek másoknak arról, hogyJézus hatalma hogyan változtatta meg az életüket.

Azt hiszem, a kérdés az, hogy sikeres volt-e a Sátán ebben a cselben.
Döntsd el te magad!
Az "elfoglalt" [angolul: busy] azt jelenti:
S-átán R-abigája A-latt L-enni?
[B-eing U-nder S-atan's Y-oke]