2009. május 30., szombat

Pünkösdi várakozás


Kész a világ,
Feszült ünnepi várásTereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
Sóhajt az Isten Lelke.

Kimérve minden pálya
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét...
De jaj, sötét van,
Mélységes, iszonyú sötét!

A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering útjain,
S csak egyet tud és egyet érez...
Most váratlanul vágyón megvonaglik
És felzúg Istenéhez:
Betelt az idő!

Sugarat, fényt, színt adj nekünk,
Mert epedünk!
Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!...

És ismétlik mindig erősebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
S a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva...
És nagy szavát az Úr - kimondja!

Dzsida Jenő

2009. május 29., péntek

Apa és fia

Egy nap megkérdi apját a fia:

"Apu, részt vennél velem a maratonon?"
Az apa szívbeteg, de mégis igennel válaszol....
és így közösenelhatározták, hogy beneveznek a maratonra...
Nem sokkal később kérdi a fia az apját:

"Apu,mit gondolsz jelentkezhetünk az Ironman-ra?"
Az apa igennel felelt...
"igen,......de ez a legnehezebb triatlon a világon, melyet évente Hawaii-n rendeznek, ahol a versenyzőknek 3,86 km-t kell úszni, 180,2 km-t, kerékpározni, 43,19 km-t futni a szigeten keresztül..."
Apa és fia egy testté váltak, hogy részt vehessenek a versenyen.......

(nézzétek meg a kisfimet)2009. május 14., csütörtök

Küzdelem az életért2009. május 12., kedd

Intelligencia
Gyurcsány az angol királynőnél vendégeskedik. Az iránt érdeklődik,hogy mi a titka az ő sikerének.
-Tudja, kedves Gyurcsány úr - válaszolja a királynő -, nagyon egyszerűa dolog. Csak sok intelligens emberrel kell körülvennie magát azembernek.
- No jó-jó, de hogy tud egyszerűen megbizonyosodni arról, hogy valakiintelligens? - kérdezi Gyurcsány.
- Engedje meg, hogy bemutassam Önnek! - válaszolja a királynő, majdodafordul a telefonhoz, felhívja Gordon Brown miniszterelnököt , és felteszi neki a következő kérdést:
- Gordon! A maga apjának a fia, de nem a maga testvére. Ki az?
Az gondolkodás nélkül válaszolja:
- Nagyon egyszerű, felség. Az én vagyok.
- Látja, hát így tesztelem az intelligenciáját azoknak, akik körbevesznek.
Gyurcsány hazarepül Budapestre. Másnap felhívja Hiller Istvánt :
- Figyelj Pisti! Apádnak fia, de nem a te testvéred. Ki az?
Hiller hebeg-habog, egy kicsit o-o-o-zik is, de csak nem ugrik be neki.
- Ferikém, fogalmam sincs mi a válasz, de ígérem, holnap reggelre kitalálom. Egész nap töri a fejét , de nem jön rá a megoldásra.
Végül felhívja Orbán Viktort, hátha ő tudja.
- Kedves Viktor! A segítségedet kérem. Apád fia, de neked nem testvéred. Ki az?
- Oh, István! Hiszen ez egyszerű! Ez én vagyok.
Hiller megörül a válasznak. Nyomban tárcsázza Gyurcsányt.
- Ferikém! Megvan a válasz! Az Orbán Viktor az!
Gyurcsány a tenyerébe temeti barázdált homlokát.
- Oh, te szerencsétlen! Hát még ezt sem tudod tisztességesen megoldani?!

Nem az Orbán, hanem a Gordon Brown az!

2009. május 8., péntek

A Teremtő létezéseSokan azért nem hisznek Istenben, a Teremtő létezésében, mert semmilyen kézzelfogható bizonyítékot nem találnak a tevékenységéről . A hitetlenek számára Tóth László Tibor az alábbi szellemes példázattal világította meg az irányított teremtés létezését:

Egy multimilliomos vállalkozó sajtótájékoztatót tartott, ahol az interjú végén a kíváncsi újságírók feltettek egy kérdést:
- Miért hiszi, hogy van Isten?
- Nézzék, nekem számtalan üzemem van. Az egyikben autókat, a másikban húsdarálót, és sok egyebet gyártunk. Egy autó 140-150 ezer alkatrészből áll, de előbb 24 mérnököm tervezget, majd anyagpróbákat végzünk, és csak azután jöhet a gyártás. No de vegyük csak a húsdarálót. Mindössze 9 alkatrészből áll, és 17 mozdulattal lehet összeszerelni a futószalagon, mégis egy-egy munkásnak több napon át kell gyakorolnia ennek módját. Ha nekem ezek után azt állítja valaki, hogy a több milliárdszor bonyolultabb világegyetem megalkotásához nem kellett a Teremtő, az nem normális.
- Rendben van, de mivel tudná Ön kézzelfoghatóan bizonyítani a Teremtő létezését?
A gyáros észrevette a gúnyos felhangot, és diktálni kezdett a titkárnőjének:

"Pályázat. Építészmérnököt keresek, aki megtervez, majd kivitelez egy toronyépületet az általam felvázolt méretekben és minőségben. Alapméret: kör alakú, átmérője 4 méter. Magassága ennek legalább 200-szorosa, azaz 800 méter.(Természetesen bírnia kell a toronynak az elemi erők okozta bármilyen erős kilengést!) A fal vastagsága alaptól a felső szintig max. 25 cm lehet. Ebbe bele kell szerelni a víz, gáz, csatorna, felvonó és minden egyéb kiszolgáló rendszer csöveit, vezetékeit. A torony belsejében nem lehet semmi. Kívül-belül teljesen simára, egyenletes felületűre kell készíteni, merevítés, kitámasztás nem lehet rajta. Ennek ellenére a torony tetejére legyen ráépítve egy önállóan működő komplett vegyiüzem, amely tápszereket állít elő, emberi fogyasztásra. Siker esetén a honorárium összegét a mérnök szabhatja meg, bármilyen magas összegben."

Elvette a papírt a titkárnőjétől, és aláírva átnyújtotta az újságírónak.
- Tessék, itt a válaszom. Benne a bizonyíték.
- Nem értjük, hogy mi akar ez lenni.
- Majd később megértik. Egyelőre közöljék a lapjukban feltűnő helyen. Ha akad rá jelentkező, újra találkozunk, és folytatjuk a sajtóértekezletet.

A nagy érdeklődést kiváltó eseményre jó néhány neves építészmérnök, és még a korábbinál is több újságíró jött el.
- Talán el is kezdhetjük, szólt ironikusan a házigazda. Kérem az első jelentkezőt, tegye meg ajánlatát, ismertesse elképzeléseit. Csak konkrét megoldást, kivitelezhető terveket fogadok el.
Néhány percnyi vita után a szakma legismertebb építésze dühösen megjegyezte:
- Rendben van, én már kiestem a versenyből, de szeretném látni azt az embert, aki ezt megtervezi! Ezt egyszerűen lehetetlen megépíteni!
A gyáros megkérdezte: - Nos, van még jelentkező? Ha nincs, akkor kérem figyeljenek jól, bemutatom az eredetit.
A titkárnő átnyújtott neki egy hosszú, cső alakú papírtekercset. Kibontotta az egyik végénél, és óvatosan kihúzott belőle egy ép búzaszálat, szép, tömör aranykalásszal. Azután így szólt a jelenlevőkhöz:
- Igazuk van uraim, ez a feladat az ember számára valóban lehetetlen! De a Teremtőnk mindenható, csodálatos alkotásokat hozott létre, mint ez is, nézzék csak!Mérjék le, itt vannak hozzá a műszerek. Figyeljenek kérem, kör alakú a szára, átmérője pontosan 4 mm. magassága ennek éppen 200-szorosa, azaz 800 mm. A falvastagsága mindenütt 0,25 mm. Kívül sima, belül üres, az összes táp- és kiszolgáló csatorna ebben a vékony falban fut, no és ez a csodálatos miniatűr vegyi üzem, a kalász itt a tetején önállóan működik. És tudják hogyan? Napenergiával! Ráadásul a Napot is Isten teremtette . Értik az összefüggéseket? Ez a kis vegyilabor 8-9 féle tápanyagot, vitamint állít elő vízből és a talajból felszívott ásványi anyagokból, napenergiával. Ezalatt szelek és viharok tépik, kényükre hajlítgatják, akár a földig. De a búzaszálak ezt is kibírják.
Nos, uraim az itt látható remekmű és a mi kontárkodásaink közötti különbség egyértelműen bizonyítja a Teremtő létezését, és határtalan, számunkra szinte felfoghatatlan képességeit. Köszönöm hogy eljöttek ide megszemlélni Isten teremtő erejének egyik kézzelfogható bizonyítékát.
Ha körülnéznek, ha tükörbe néznek, mindenütt az ő alkotásait látják.
Ha pedig teremt, műveket alkot, akkor létezik!

2009. május 6., szerda

General Motors


A General Motorsnak nincs segélyhívó vonala, mert akik autót vesznek, előbb vezetni is megtanulnak, nem úgy, mint a számítógép vásárlók a gépet használni.
Képzeljük el, mi lenne, ha az emberek úgy vásárolnának autót, ahogy számítógépet.

- General Motors segélyvonal, miben segíthetek?
- Jó napot! Beültem az új autómba, becsuktam az ajtót, és semmi nem történt!
- Betette az indítókulcsot a nyílásba, és elfordította?
- Mi az az indítókulcs?
- Az rákapcsolja az akkumulátort az önindítóra, ami pedig beindítja a motort.
- Indítókulcs, önindító, akkumulátor, motor...?
Hogy is tudnék én ennyi mindent megjegyezni ahhoz, hogy elindítsam az autómat?

- General Motors segélyvonal, miben segíthetek?
- Jó napot kívánok! Az új autóm kb. egy hétig jól működött, és most nem akar elindulni.
- Nem ürült ki az üzemanyagtartálya?
- Honnan tudjam?
- Ott elöl van egy kis műszer, amin láthat egy E és egy F betűt. Melyik betűre mutat a nyíl?
- Látok egy E betűt, de sehol az F!
- Pedig a bal oldalon kell lennie az E-nek, és tőle jobbra az F-nek..
- Az E után egy V van.
- Biztos ebben?
- Igen, a következő betűk vannak egymás után:
C, aztán H, aztán E, aztán V, majd R, O, L...
- Nem, nem uram! Az az autó eleje, amit néz. Üljön be a kormánykerék mögé, és ott ön előtt a műszerfalon van az üzemanyagszint-jelző műszer, amiről beszéltem.
- A kormánykerék? Az a kerek, amin van a duda?
- Igen, többek között.
- Lássuk csak..., a nyíl az E betüre mutat. Ez mit jelent?
- Ez azt jelenti, hogy el kell mennie egy benzinkútra, és benzint venni. Ezt egyedüli is feltöltheti, vagy kérhet a benzinkutastól segítséget.
- Micsoda? Négymilliómba került a kocsi, és azt mondja, hogy még vásárolnom kell hozzá valamit? Én olyan autót kértem, amiben minden benne van!

- General Motors segélyvonal, miben segíthetek?
- A maguk autója szar!
- Mi a probléma vele?!
- Összetört, vagyis elromlott.
- Mit csinált az autóval?
- Gyorsabban akartam menni, hát benyomtam a pedált, egészen tövig. Jól is ment egy darabig a kocsi, de aztán hirtelen összetört. Most el se indul.
- Sajnálom, uram, de ez már az ön felelossége, ha összetöri az autót.
- Összetörtem? Én csak azt csináltam, ami a kezelési utasításban van:
"Tegye a váltót négyesbe, és nyomja a gázpedált." Erre összetört.
- Biztos, hogy mindent elolvasott a kezelési utasításból, kérem?.
- Hát persze!
- És a fékpedált használta?
- Az meg mi?
- Ott van a 14. oldalon. Nyomja meg a fékpedált, ha lassítani akar. Ezzel el lehet kerülni a baleseteket. Ezt is olvasta?
- Nos, nézze, én nem érek rá egész nap ezt a vastag füzetet olvasgatni!
- Természetesen, uram. És mit vár tőlünk, miben segítsünk önnek?
- Küldjenek egy másik autót, a legújabb szériából, olyat ami gyorsan megy és nem törik össze!

- General Motors segélyvonal, miben segíthetek?
- Üdvözlöm! Nemrég vettem meg az elso autómat. Azért az önök autóját választottam, mert van benne automata váltó, szervokormány, szervofék, elektromos ablakemelo, központi zár...
- Köszönjük, hogy ezt választotta. És miben tudok segíteni önnek?
- Azt szeretném kérdezni, hogy hogy kell használni.
- Ön tud vezetni?
- Hogy mit?
- Autót vezetni.?
- Ja, én nem vagyok egy műszaki ember. Én csak el akarok jutni egyik helyről a másikra.

2009. május 5., kedd

Ima


Szűz Anyám segíts!
Te adj erőt, hogy bízni tudjak,
Ha bántanak, ne zokogjak.
Te add meg, hogy eltűrjenek,
Hogy hibáimmal is szeressenek.
Te erősítsd meg erőtlenségem,
Hogy hősként vigyem a keresztem.
Te légy árvaságom erős támasza,
Tudom Te vagy a gyengék gyámola.
Te őrizd meg gyengülő eszem,
Hogy életem nagy teher ne legyen.
Ó adj azoknak szeretetet,
Akiknek én adtam életet.
Legyen szívükben jóság, irgalom,
Öregségemet értő szánalom.

Álld, őrizd őket édes Jézusom,
Hogy találkozhassunk egykoron Nálad.

Vezess, erősíts, oltalmazz,
A végső órámon irgalmazz, Amen.

Most múlik pontosan2009. május 2., szombat

Édesanyám


Van egy szó, van egy név ezen a világon,
Melegebb, színesebb, mint száz édes álom.
Csupa virágból van, merő napsugárból..
Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól.
Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja,
Örömében sir az, aki e szót hallja.
Ártatlan kisgyermek, csöpp gügyögő hangja,
Amikor gőgicsél, mintha volna szárnya.
A amikor a szíved már utolsót dobban,
Ez az elhaló szó az ajkadon ott van.
Mehetsz messze földre, véres harcterekre,
Ez a szó megtanít igaz szeretetre.
Bánatban, örömben – ver az Isten vagy áld,
Hogyha elrebeged, már ez is imádság.
És ha elébed jön könnyes szemű árva,
E szóra felpattan szíved titkos zárja.
Drága vigasztalás ez a a szó, ez a név,
Királynak, koldusnak menedék, biztos rév.
Te vagy legboldogabb, nem gyötörnek gondok,
Ha keblére borulsz és el kinek mondod?
S ha szomorú fejfán olvasod e nevet,
Virágos sírdombon a könnyed megered.
Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom,
Nekem a legdrágább ezen a világon.
(Nagy Ferenc)